311
0

نصب و به روز رسانی نود جی اس (NodeJS) از طریق NVM در لینوکس – به روز رسانی شد

1 دقیقه

یکی از بهترین روش به روز رسانی نود جی اس استفاده از ابزار NVM که کوته‌نوشت آن مدیر نسخه نود (Node Version Manager) می باشد و با این روش می توانید بدون دردسر نود جی اس را به روز رسانی کنید.

۱. مخزن را به روز رسانی کنید:

sudo apt update

۲. ابزار NVM را نصب کنید:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash

۳. برای تغییرات سیستم دستور زیر را وارد کنید:

source ~/.bashrc

۴. برای نمایش نسخه NVM دستور زیر را وارد کنید:

nvm --version

۵. قبل از ارتقا نود جی اس، بررسی کنید که کدام نسخه را روی سیستم اجرا می کنید: 

nvm ls

۶. اکنون می‌توانید نسخه‌های جدید موجود را با استفاده از دستور زیر مشاهده کنید:

nvm ls-remote
nvm ls remote

۷. برای نصب آخرین نسخه، از دستور NVM با نسخه خاص نود جی اس استفاده کنید: 

nvm install [version.number]

مثال :

nvm install v18.16.0

نصب نود جی اس (NodeJS):

install nodejs
لینوکس (Linux) فوریه / 20 / 2024 2241

دیدگاه شما