167
0
Github OTP

فعال سازی 2FA گیت هاب با کتابخانه PyOTP

1 دقیقه

اکثرا برنامه نویسان ایرانی که حساب گیت هاب دارند با پیام فعال سازی حساب 2FA گیت هاب مواجه شدند که فعال سازی آن تا تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ (April 09, 2024) فرصت دارند.

در این نوشته سعی داریم ساده ترین روش ممکن فعال سازی حساب 2FA گیت هاب بپردازیم.

۱- اگر ویندوز ۱۰ یا ۱۱ دارید نرم افزار python3 را دانلود و نصب کنید و گزینه pip را انتخاب کنید.

۲- اگر لینوکس دارید با دستور زیر pip3 نصب کنید.

sudo apt install python3-pip

۳- کتابخانه pyotp را نصب کنید.

pip3 install pyotp

۴- ویرایشگر VSCode افزونه Python نصب می کنید که بتوانید فایل با پسوند .py اجرا کنید.

۵- فایل run.py ایجاد و کد را در فایل کپی و پیست می کنید.

import pyotp
import time

totp = pyotp.TOTP("secret_key")
code = totp.now()

print(f'Current OTP: {code}')

while (totp.verify(code)):
  time.sleep(1)

print('Expired.')

۶- کد Enable 2FA گیت هاب کلیک می کنید و عبارت setup key پیدا و روی آن کلیک کنید و کد مخصوص را کپی کنید.

photo 2024 02 24 23 50 14

۷- کد مخصوص کپی کنید و درون secret_key را پیست کنید.

۸- فایل run.py را اجرا می کنید و در صفحه خط فرمان خود VSCode کد عددی شش رقمی Current OTP تولید و نمایش می دهد و این کد شش رقمی را کپی و در داخل فیلد آن پیست کنید.

Screenshot from 2024 02 25 01 06 35

۹ – با اجرای موفق آن با عبارت Save your recovery codes برخورد می کنید و با کلیک بر دکمه سبز رنگ Download آن فایل ریکاوری کد را دانلود می کنید که حاوی کد مخصوص عددی ریکاوری حساب گیت هاب است.

۱۰ – کد مخصوص secret_key و کد ریکاوری و فایل run.py آن در جای امن نگه دارید در آینده به آن نیاز خواهید داشت و اگر گم کنید نخواهید توانست, گیت هاب حساب را بازیابی کنید و چرا که با هر بار ورود به گیت هاب درخواست کد شش رقمی می کند.

file

موفق باشید 🙂

گیت هاب فوریه / 25 / 2024 989

دیدگاه شما