34
0
General error 1273 Unknown Laravel

رفع مشکل اتصال به دیتابیس در لاراول ۱۱

1 دقیقه

یکی از خطای رایج SQLSTATE[HY000]: General error: 1273 Unknown مربوط به کالکشن utf8mb4_0900_ai_ci برای دیتابیس Sqlite هست که به صورت پیش فرض در لاراول ۱۱ قرار دارد.

این کالکشن utf8mb4_0900_ai_ci برای دیتابیس Sqlite است و با نسخه فعلی سرور MySQL یا MariaDB شما سازگار نیست. بنابراین برای کسی که می خواهد MySQL جایگزین Sqlite کند باید کالکشن مخصوص utf8mb4_unicode_ci استفاده کند.

اول برای تغییر آن ابتدا وارد مسیر config/database.php شوید و کد زیر را قرار دهید:

'mysql' => [
    'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
],

دوم فایل .env را تغییر دهید:

DB_CONNECTION=mysql

سوم برای ایجاد دیتابیس و جدول آن در phpmyadmin باید کالکشن utf8mb4_unicode_ci انتخاب کنید.

چهارم پس از طی کردن مراحل آن دستورات زیر را وارد کنید تا جدول های لاراول در دیتابیس ثبت شود:

php artisan config:cache
php artisan cache:clear
php artisan migrate

موفق باشید 🙂

لاراول (Laravel) مارس / 18 / 2024 185

دیدگاه شما