130
0

رفع خطای نماد $ در جاوا اسکریپت

1 دقیقه

اگر پروژه ای که با جاوا اسکریپت نوشته شده است و به وردپرس منتقل کردید اما خطای $ را دریافت می کنید که خطا به این صورت است.

Uncaught ReferenceError: $ is not defined

معمولا این خطا زمانی می دهد که پروژه جاوا اسکریپتی که نوشتید با دستورات جی کوئری باشد و اما با نماد $ که از اول پرانتز قرار دارد با جی کوئری سازگار نباشد.

برای رفع این خطا کافیه کد زیر را جایگزین کنید:

var $ = jQuery;
jQuery(document).ready(function($){
     // Codes
});

با تعریف دستور var کلمه jQuery جایگزین $ می شود که با کتابخانه جی کوئری سازگار می شود.

موفق باشید 🙂

پیوند منابع
وردپرس (Wordpress) ژانویه / 04 / 2024 786

دیدگاه شما