103
0
Invalid ISO 4217 currency code Woocommerce

خطای Invalid ISO 4217 currency code

1 دقیقه

اگر از ووکامرس استفاده می کنید و ارز تومان توی سرچ کنسول مثل عکس زیر خطا می دهد دلیل آن استفاده از واحد ارزی IRT به جای IRR هست که برای حل این مشکل می توانید کد زیر را توی تابع (function) قالب قرار دهید. این کار سئو آن بهتر می شود.

add_filter( 'woocommerce_currencies', 'add_currencies_irr' );

function add_currencies_irr( $currencies ) {
   $currencies['IRR'] = __( 'تومان', 'woocommerce' );
   return $currencies;
}

add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'add_currency_symbol', 10, 2);

function add_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {
   switch( $currency ) {
     case 'IRR': $currency_symbol = 'تومان'; break;
   }
   return $currency_symbol;
}
photo 2023 11 27 21 57 08

منابع : پوینا

پیوند منابع
ووکامرس (Woocommerce) نوامبر / 27 / 2023 766

دیدگاه شما